REFOÇ D’ESTIU

En aquest portal trobarà s diferents consells i propostes per tu i la teva família: recomanacions de llibres, pelis, ….   http://genius.diba.cat/estiu

També pots anar al link  on podràs gaudir de vídeos amb  dierents reportatges :  http://www.edu3.cat/

Per a l’alumnat

 • Des de l’escola et proposem unes activitats de reforç d’estiu perquè puguis treballar. Has de continuar preparant-te per al curs vinent quan ja vagis a l’institut.
 • Pensa que és molt important que reflexionis sobre el que estàs fent i vegis si t’ajuda a reforçar allò que et costa més o a continuar aprofundint-hi.
 • Abans de començar a treballar, cal que et planifiquis i t’organitzis la feina. En aquesta pàgina web trobaràs uns documents que et poden ajudar a fer aquesta planificació. Comenta la planificació i la proposta amb la teva família i quan ho tinguis clar, signa la proposta. És el teu compromís de treball.
 • Pots treballar en equip, si tens oportunitat de fer-ho conjuntament amb companys i companyes de la teva classe. Si feu alguna activitat conjuntament indica-ho en el teu full de planificació de tasques.
 • Si creus que hi ha alguna activitat que no està inclosa a la proposta i la vols fer, la pots incloure a la teva carpeta d’estiu.
 • Abans de lliurar la carpeta al teu tutor/a de l’institut fes un índex indicant, per ordre, quins materials trobarà dins la carpeta i en quina pàgina.
 • Aprofita qualsevol oportunitat durant les vacances per aprendre, és un moment ideal per llegir, descobrir, experimentar, visitar… en un entorn de lleure. Gaudeix aprenent.
 • Gaudeix de l’estiu i agafa forces per arribar a l’institut amb il·lusió i amb ganes d’aprendre i de conèixer nous amics i amigues.

Per a les famílies

 • És important no interrompre, durant períodes llargs de temps, la pràctica d’habilitats directament relacionades amb la competència comunicativa lingüística i la competència matemàtica. Per això, cal donar eines als vostres fills i filles que ajudin i afavoreixin la transició de l’etapa d’educació primària a l’etapa d’educació secundària.
 • L’escola fa una proposta d’activitats de reforç d’estiu per l’alumnat que no ha assolit satisfactòriament les competències pròpies de l’àmbit lingüístic i de l’àmbit matemàtic, en finalitzar l’etapa d’educació primària.També és recomanable per a la resta d’alumnat.
 • Cal que ajudeu els vostres fills i filles en la planificació i l’organització de les feines. És important que aprenguin a treballar d’una manera organitzada i a planificar-se per poder-ho fer. Han d’acostumar-se a no voler fer tota la feina el primer dia o a no deixar-la pel darrer.
 • A l’apartat horari hi trobareu un model que està pensat perquè el vostre fill o la vostra filla pugui concretar els dies de les vacances d’estiu en què realitzarà les activitats, l’horari que hi dedicarà i el compromís que pretén fer-ho.
 • És aconsellable que us interesseu per la feina que va fent, si té dubtes, si necessita ajuda… Aquest seguiment el farà treballar amb més seguretat i confiança.
 • Animeu els vostres fills a aprofitar totes les oportunitats que donen les vacances per aprendre coses durant aquest període.
 • L’alumnat haurà de lliurar les activitats realitzades al seu tutor o la seva tutora de l’institut a l’inici del curs vinent. Aquestes activitats es tindran en compte en l’avaluació inicial i en les posteriors actuacions de reforç.