TALLER CONSTRUCCIONS

Una activitat que duem a terme en algun moment del curs , és el Circuit espaial i taller de construccions .Aquest pretén fomentar en l’alumnat  la creativitat i treballar nocions espaials, lateralitat … . Primerament són dirigits amb models cada cop més complexos i desprès són lliures.

Mireu quines construccions han fet :

MULTICUBS

Material de cubs encaixables

PENTOMINOS

Material format per moltes peces de diferents formes però totes formades amb 5 quadrats iguals.

PALETS DE COLORS 

 

TANGRAM

Material format per triangles de 3 tamanys, un quadrat i un trapeci.