presentacions el cos humà

L’APARELL LOCOMOTOR

LA SANG I L’APARELL CIRCULATORI 

L’APARELL URINARI 

L’APARELL DIGESTIU 

L’APARELL RESPIRATORI