EL COS HUMÀ

L’APARELL CIRCULATORI ,LA SANG I EL CERVELL

APARELL LOCOMOTOR 

APARELL URINARI