POSA’T A PROVA

Escolta les preguntes i a veure quantes en saps