TREBALL COOPERATIU

ANEM A FER UN TREBALL HISTÒRIC

Ens organitzarem en gups d 3 o 4 persones.A continuació ens assignarem la tasca segons la grella : portantveu, secretari,material …

–El power ha de tenir les següents apartats :1.- PORTADA