per acabar …

L’INTRÚS 

Descobreix en aquestes imatges qui és l’intrús .

Ara dis qui és i perquè .