LLIBRES TEXT

LLIBRES TEXT_CS_19-20_Llivia

Aquest 3 quaderns de treball s’utilitzaran al llarg de tot el cicle superior,  5è i 6è.

   

Els llibres i doassiers de treball de medi utilitzaran tot el cicle el mateix .