ATENCIO

Alguns exercicis d’atenció-concentració poden ser:

– exercicis de discriminació visual.

– raonament verbal.

– raonament lògic.

– completar frases.

– sinònims-antònims.

– ordenació de conceptes.

– seguir sèries.

– problemes

– endevinalles.

– localitzar característiques.

– agrupar en funció d’alguna característica.

– lotos.

– jocs de memòria: observació d’objectes o làmines durant uns minuts i després enumerar almenys cinc.

– joc del rellotge.

Atenció simultània a més d’un estímul:

– sopa de lletres

– davant diferents sons realitzarà moviments diferents, presentant els sons a l’atzar.

– amb els ulls tancats, reconeix en una conversa a dues de les persones que estan parlant.

– executar una sèrie d’ almenys 4 accions enunciades prèviament.

Font: http://olgarodriguez-olga.blogspot.com/2011/04/orientaciones-para-mejorar-laatencion.html

30 jocs per treballar l’atenció, la memòria i la concentració