Nova pàgina web de l’escola

La web de l’escola es trasllada a una web adaptada als nous temps

Visita

http://agora.xtec.cat/escelscossetans/