” El moviment és el motor de la intel·ligència i el motor del moviment és l’emoció”

La psicomotricitat és un procés d’ajuda que acompanya els nens i nenes en el seu itinerari maduratiu, que parteix de l’expressivitat motriu i el moviment.

A la sala de psicomotricitat es treballa a partir del joc i el moviment espontani dels nens/es.
El joc és una acitivtat natural que proporciona plaer i satisfacció; també és un mitjà d’aprenentatge que ajuda els nois/es a conèixer-se a sí mateixos, com al món que els envolta. El moviment, i després el joc són la primera via de coneixement.

Quan el nen/a juga lliurement, es mostra tal com és, sense cap condicionant. el seu joc s’ajusta als seus interessos, als seus desitjos. Quan juga està motivat i augmenta la seva capacitat expressiva: parla més, riu, es mou més, es relaciona més amb els companys i amb l’adult, explora i investiga els objectes de l’entorn…

A la sessió de psicomotricitat hi ha la mestra especialista i la tutora o educadora del grup. Observem i dinamitzem el joc dels nois/es. Això ens permet conèixer-los més, saber quins són els seurs interessos i les seves dificultats. Fem de companys de joc si ells ens ho demanen, i també fem propostes de joc per tal que el seu joc evolucioni. Celebrem les seves conquestes i els ajudem a vèncer les dificultats. Els adults a la sala acompanyem als nois/es en el seu itinerari maduratiu a través del joc i el moviment.

El joc desplega les seves aptituds físiques: habilitats, equilibri, coordinació… i les psíquiques: memòria, atenció, intuïció, percepció, imaginació… reafirma la seva personalitat tot desenvolupant-los les capacitats d’autocontrol i autonomia.
A nivell emocional els ajuda a resoldre conflictes, tensions i sentiments.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *