Vida domèstica


Aquesta activitat compren la visita a casa Gassia, una casa agro-ramadera del segle XIX i que es troba al centre del poble d’Esterri d’Àneu. L’activitat té com a objectiu descobrir a  través de l’estudi de la vida domèstica, els aspectes socioeconòmics, culturals i religiosos de la societat rural de l’època.

Casa Gassia és un dels espais gestionats per l‘Ecomuseu de les Valls d’Àneu, entitat que fa recerca, conservació i difusió del patrimoni cultural de les Valls d’Àneu.

FITXA DE L’ACTIVITAT (Continguts i competències):
Vida domèstica
DOSSIER EDUCATIU:
Dossier vida domèstica
DURADA: Mig matí o una tarda
ACTIVITAT PRÈVIA:
Vida tradicional
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: En el cas de fer l’activitat al matí es pot complementar amb l’activitat de jocs tradicionals.
CURSOS: CM, CS, ESO

Save

Save

Save