Usos de la geologia


A partir d’un recorregut pel poble d’Esterri d’Àneu descobrirem la ciència de la geologia i les seves aplicacions pràctiques. L’objectiu d’aquesta activitat és adonar-nos que la geologia està present en la nostra vida quotidiana i que els geòlegs intervenen activament en sectors tant importants com el de la construcció o el de l’energia.

Les activitats que es duen a terme durant el recorregut són:

  • El cicle de les roques
  • Les roques sedimentàries,ígnies i metamòrfiques
  • Sedimentologia i fòssils
  • Ús industrial dels materials
  • La geotèrmia
  • L’energia hidroelèctrica i el cicle de l’aigua
  • Els combustibles fòssils
  • Construcció i obres públiques
  • Què és la geologia? Conclusió final.

En cas de primària l’activitat pot centrar-se en la temàtica d’energia.

FITXA DE L’ACTIVITAT (Continguts i competències):
Usos de la geologia
DOSSIER EDUCATIU:
dossier usos
MATERIAL NECESSARI: Carpeta, dossier, llapis i goma, claus dicotòmiques, cartells roques i càmera de fotos (alumnes).
DURADA: Un matí o una tarda
CURSOS: CS, ESO i BAT

Save

Save