La Mollera d’Escalarre

La Mollera d’Escalarre i Salencar de la Guingueta és un espai humit del Parc Natural de l’Alt Pirineu situat al municipi de la Guingueta d’Àneu. L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer la vegetació de ribera i la fauna associada en aquest espai humit.

El desplaçament fins a la mollera el realitzem amb autocar fins al municipi de la Guingueta d’Àneu. Depenent de la durada de l’activitat es pot o bé tornar amb autocar o bé iniciar la tornada a peu cap al CdA. El recorregut per la mollera inclou la visita a tres “hides” o amagatalls per poder observar l’avifauna associada a aquest espai humit.

Durant el recorregut realitzarem les següents activitats:

  • Introducció als espais protegits: El Parc Natural de l’Alt Pirineu
  • Formació de la Mollera.
  • Observació de les comunitats vegetals: canyissar, bosc de ribera i prat de dall.
  • Observació i descripció dels ocells de la mollera: ànec coll-verd, bernat pescaire, corb marí, polla d’aigua, .. i altres espècies animals: la truita de riu, la llúdriga, …
  • Aprofitament hidroelèctric: l’embassament de la Torrassa

En les activitats comarcals la descoberta d’aquest espai es procura combinar amb una sessió d’un anellador professional.

FITXA DE L’ACTIVITAT (Continguts i competències):
La Mollera d’Escalarre
DOSSIER EDUCATIU:
dossier primària; dossier secundària
RECOMANACIONS: Portar roba i calçat adequat a l’època de l’any. Tot i que utilitzarem els prismàtics del CdA, l’alumne pot portar els propis de casa si és que en pot disposar.
MATERIAL NECESSARI: Carpeta, dossier, llapis i goma.
DURADA: Activitat de matí o de tarda
CURSOS: CM,CS i ESO
 

Save

Save