Taller del Museu

Nivell educatiu: Cicle Mitjà de Primària

Codi de l’activitat: Ea7

Activitat que combina un taller manipulatiu amb una visita al museu de les ruïnes d’Empúries.

El taller consisteix en classificar unes fitxes amb imatges de peces arqueològiques, fer-ne un petit estudi i triar algunes de les peces que es poden veure en el Museu per treballar-les més a fons. Posteriorment a la visita al museu, es fa una posada en comú en la qual es ratifiquen algunes de les observacions fetes i es completa el treball realitzat en el taller.

Aquesta activitat està directament relacionada amb: