L’energia solar i les seves aplicacions (ESO)

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
ENS-ESO
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular:  Tecnologia; Ciències experimentals; Ciències socials 

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge 

Nivell educatiu:  ESO

Estacionalitat: Tot l’any  

Objectius: Veure in situ una instal·lació d’aprofitament d’energia solar en les dues opcions principals: fotovoltaica (generació de corrent elèctric) i tèrmica (obtenció de calor per a aigua calenta sanitària i calefacció)

Competències bàsiques  que més potencia:

 • Àmbit cientificotecnològic:
  • Competència 1. Identificar i caracteritzar els sistemes físics i quí­mics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.
  • Competència 4. Identificar i resoldre problemes científics suscep-tibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals.
  • Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic.
  • Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quoti-diana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental.
  • Competència 12. Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables a nivell individual i social fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos humà.
 • Àmbit matemàtic
  • Competència 2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes
 • Àmbit cultura i valors
  • Competència 9. Analitzar críticament l’entorn natural des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva

Tipus d’activitat: Visita / Taller 

Descripció: L’activitat consta de dues parts diferenciades i complementàries: una visita a les instal·lacions solars del Camp d’Aprenentatge, durant la qual els nois i les noies han de prendre nota de diferents aspectes dels elements instal·lats (inclinació, orientació, tensió i potència de les plaques fotovoltaiques; temperatures d’entrada i de sortida del fluid portador de calor dels col·lectors tèrmics, etc); Atenció!:pendent d’obres d’arranjament als terrats. Esperem tenir-ho enllestit el proper curs 

Posteriorment hi ha una sessió de taller de construcció de models fotovoltaics i tèrmics. 

Material: Quadern de treball  
Brúixoles, transportador d’angles, cèl·lules fotovoltaiques, motors elèctrics, interruptors, forn solar, model casolà de col·lector, etc 

Durada: Mitja jornada 

Desplaçament: cap

Per a més informació, baixeu-vos el full d’organització de sortides.↑