L’energia solar i les seves aplicacions (Batx. i CF)

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
ENS-BAT
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
Codi activitat

Àmbit curricular:  Tecnologia; Ciències experimentals; Ciències socials. TICtermiques

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge 

Nivell educatiu:  Batxillerat, Cicles formatius de Grau Mitjà i Superior

Estacionalitat: Tot l’any  

Objectius: Veure in situ una instal·lació d’aprofitament d’energia solar en les dues opcions principals: fotovoltaica (generació de corrent elèctric) i tèrmica (obtenció de calor per a aigua calenta sanitària i calefacció). Calcular dimensionats per realitzar instal·lacions solars fotovoltaiques i/o tèrmiques. Atenció!:pendent d’obres d’arranjament als terrats. Esperem tenir-ho enllestit el proper curs

Tipus d’activitat: Visita / Taller 

Descripció: L’activitat consta de dues parts diferenciades i complementàries: una visita a les instal·lacions solars del Camp d’Aprenentatge, durant la qual els nois i les noies han de prendre nota de diferents aspectes dels elements instal·lats (inclinació, orientació, tensió i potència de les plaques fotovoltaiques; temperatures d’entrada i de sortida del fluid portador de calor dels col·lectors tèrmics, etc); després hi ha una sessió de taller d’experimentació de variables en les dues modalitats energètiques amb ajut de sensors Multilog. Càlcul del dimensionat d’una instal·lació solar fotovoltaica o tèrmica amb el programari adequat.  

Material: Quadern de treball  
Brúixoles, transportador d’angles, cèl·lules fotovoltaiques, motors elèctrics, interruptors, forn solar, model casolà de col·lector, programari específic, consola multilog, ordinadors.  

Durada: Mitja jornada 

Desplaçament: cap 

Per a més informació, baixeu-vos el full d’organització de sortides.↑