La Torre de Collserola (primària)

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
Cost addicional entrada
TOR-PRI
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
Cost addicional entrada
Codi activitat

Àmbit curricular: Coneixement del medi natural, social i cultural; Tecnologia Torre de Collserola 1

Lloc on es realitza: Torre de Collserola (prop del Tibidabo) 

Nivell educatiu: cicle mitjà i superior d’Educació Primària

Estacionalitat: Tot l’any 

Objectius: Enumerar les funcions de la Torre de telecomunicacions de Collserola; explicar-ne el procés de construcció i citar els elements que la integren. 
Descriure el relleu de l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona 
Valorar el paper del Parc de Collserola dins la conurbació metropolitana. 

Tipus d’activitat: Visita 

Descripció: L’activitat consisteix en aprofitar el gran potencial didàctic que ens ofereix la torre de Collserola tant en aspectes tècnics com en aspectes socials i geogràfics
Primera part (des de l’aparcament): situació, estructura i funcions de la torre; càlcul d’alçades per procediments matemàtics senzills.
Segona part (dalt la torre): lectura i interpretació del paisatge de l’entorn metropolità de la ciutat de Barcelona; el relleu, els usos del sòl, les estructures urbanes i viàries.. 
Identificació d’elements significatius del paisatge mitjançant fotografies del mirador.

Material: Regle, adhesius, prismàtics, mapes diversos. Quadern de treball. 

Durada: Mitja jornada, de 10 h a 13 h aproximadament.

Desplaçament: Cal arribar-se al peu de la Torre de Collserola amb autocar o altres mitjans. Després recorregut a peu d’uns 300 m.

Observacions: Territori observable en dies de visibilitat mitjana: Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme (en dies clars, radi de visió de 70 km). En cas de vent mitjà a fort, els responsables de la Torre de Collserola poden anul·lar l’ascensió al mirador.

Cost addicional : Aquesta activitat comporta un cost addicional per a les sortides d’un dia.

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑