Guiats pels satèl·lits: itinerari amb GPS (batxillerats i CF)

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
GPS-BAT
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
Codi activitat

Àmbit curricular:  Ciències socials. Tecnologia. TIC.  

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i voltants.

Nivell educatiu: Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior..

Estacionalitat: Tot l’any. 

Objectius: Aprofundir en el coneixement de la tecnologia GPS: conceptes del sistema (satèl·lits, recepció) ús de les utilitats del receptor GPS (posicionament, navegació, marcatge de punts, gravació de tracks, etc). Emprar el programari adequat per al tractament de la cartografia digital (georeferenciació, obtenció de mapes digitals a internet, digitalització de mapes, obtenció de relleus, etc). Conèixer i emprar waypoints, rutes i tracks. Utilitzar la brúixola com a eina d’orientació per azimuts i per a la situar-se en el mapa a partir de punts coneguts. Ús de les coordenades UTM.
 

Tipus d’activitat: Itinerari. Treball de tecnologia informàtica.  

Descripció: En la primera part, a l’aula, s’estableixen les bases del funcionament del sistema GPS, i es dissenya la ruta a seguir amb l’ajut del programari adequat. Després, a l’exterior, es fa un petit exercici de navegació amb el receptor GPS per a prendre contacte amb les característiques i ús de l’aparell.
Realització de l’itinerari de Can Madolell en petits grups, sols, (de 4 a 6 persones) seguint les indicacions de navegació gravades al GPS (ruta). Consisteix en un recorregut circular d’uns 3 quilòmetres, durant el qual han de realitzar diferents parades que inclouen alguns exercicis d’orientació amb brúixola. Exercici de situació en el mapa amb la brúixola i punts de referència i elaboració d’un croquis a escala d’una cruïlla de camins. Marcatge de waypoints de dos punts d’interès.
Els grups surten de forma consecutiva en un interval de temps d’uns 3 a 5 minuts.
L’última fase, altra vegada a l’aula, consisteix en una anàlisi del recorregut realitzat (track), del perfil altímetric i un comentari de les observacions realitzades. Descàrrega de fotografies a l’ordinador. Captura d’imatges i realització d’un tríptic de l’itinerari realitzat.

Material: Quadern de treball de l’alumne. Brúixola. GPS. Programari CompeGPS, cartografia de la zona. Càmera fotogràfica. Roda mètrica

Durada: Mitja jornada (de 9h 30 min a 13 h 30 min) amb utilització de les prestacions mitjanes de la tecnologia i del programari GPS.
Es contempla treball previ i posterior al centre amb l’ús del programari GPS.

Desplaçament: A peu per pistes forestals i senders de muntanya.

Observacions: Aquesta activitat requereix dur calçat adequat per caminar, gorra pel sol o impermeable lleuger (segons època) i aigua per al recorregut. També és recomanable que es porti una càmera digital de fotografia per a cada grup d’alumnes.

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑