El nostre amic el sol

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
 ENS-PRI
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular: Coneixement del medi natural i social. cuina

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge. 

Nivell educatiu: Cicle Mitjà i Superior d’EP 

Estacionalitat: Tot l’any 

Objectius:  Entendre que a partir del sol podem obtenir electricitat i calor (per escalfar aigua, per exemple). Valorar l’energia solar com una font alternativa, renovable i no contaminant d’energia. 

Tipus d’activitat: Visita / Taller 

Descripció: L’activitat consta de dues parts diferenciades i complementàries:   
* una “visita activa” a les instal·lacions solars del Camp d’Aprenentatge: instal·lació solar fotovoltaica (obtenció d’electricitat) i instal·lació solar tèrmica (obtenció d’aigua calenta sanitària i de calefacció)- Atenció!:pendent d’obres d’arranjament als terrats. Esperem tenir-ho enllestit el proper curs
* sessió posterior de taller de construcció de models senzills fotovoltaics i tèrmics 

Material:  Quadern de treball  
Brúixoles, cèl·lules fotovoltaiques, motors elèctrics, interruptors, forn solar, model casolà de col·lector, cuina solar…

Durada:  Mitja jornada 

Desplaçament: Cap 

Per a més informació, baixeu-vos el full d’organització de sortides.↑