Descoberta del delta del Llobregat

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
Cost addicional entrada
DEL-CSP
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
Cost addicional entrada
Codi activitat

Àmbit curricular:  Coneixement del medi natural, social i cultural.riu llobregat delta-

Lloc on es realitza: Delta del riu Llobregat (El Prat de Llobregat)

Nivell educatiu: Cicle Superior de Primària.

Estacionalitat: Primavera 

Objectius: Introduir-se en el coneixement del paisatge deltaic. Constatar les grans transformacions causades per les activitats humanes que ha sofert la part final del riu Llobregat. Valorar la riquesa biològica i paisatgística de les zones humides com a patrimoni natural que cal conservar. 

Tipus d’activitat: Itinerari. Descoberta

Descripció: Itinerari a peu d’uns 5 km, durant els quals es duen a terme les següents actuacions didàctiques: 1.Interpretació del paisatge deltaic tant des del punt de vista geogràfic com dels impactes de l’activitat humana. 2. Determinació de la qualitat de l’aigua del riu Llobregat a partir d’anàlisis simples de l’aigua i dels indicadors biològics. 3. Valoració de la qualitat del bosc de ribera. 4. Observació i descripció de les aus presents a les zones humides i a la platja.

Material: Quadern de treball de l’alumne. Cartografia de la zona. Material de recol·lecció d’invertebrats aquàtics. Prismàtics. Fitxes d’identificació d’aus, de plantes i d’invertebrats aquàtics.

delta ocells-Durada: 4 hores:de 9h 30 min a 13 h 30 min

Desplaçament: A peu (durant l’itinerari)

Observacions: Requereix dur calçat adequat per caminar, gorra pel sol o impermeable lleuger (segons època) i aigua per al recorregut. També és recomanable que es porti una càmera digital de fotografia per a cada grup d’alumnes.

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑