Descobrim Les Rambles: La Boqueria

 CODI: BCNSBOQCS 

Cicle superior de Primària

Visita al mercat més famós de la ciutat. L’observació dels diferents tipus de parades ens servirà tant per treballar els vegetals i els animals com el comerç tradicional.

Àrees de coneixement

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Coneixement del medi natural, social i cultural
 • Matemàtiques

Competències

 • Comunicativa ligüística i audiovisual
 • Matemàtica
 • Autonomia i iniciativa personal
 • Coneixement i interacció amb el món físic
 • Social i ciutadana

Objectius

 • Identificar i classificar algunes espècies animals importants des del punt de vista alimentari.
 • Reconèixer algunes espècies vegetals i identificar-ne la part comestible.
 • Esbrinar l’origen d’alguns dels productes.
 • Realitzar càlculs a partir del preu de diferents productes.

Lloc

 • Mercat de la Boqueria (Sant Josep)

Durada

 • 2 hores.

Despesa

 • Desplaçaments entre l’escola i la Boqueria
 • Preu públic d’activitats ensenyament-aprenentatge (Dep. d’Ensenyament): 2€/al.

Nombre màxim d’alumnes

 • 45 alumnes/ 2 grups classe

observacions

recursos didàctics

 icon_quadernQuadern de treball

 icon_tacActivitats TAC / enllaços web

 icon_videoÀudio / vídeo

 icon_gmapsPlànols

Torna a totes les activitats