Fa molts anys a Barcelona

CODI: BCNSFMBCM

Cicle mitjà de Primària
Un recorregut cronològic per quatre places que han marcat la història de la ciutat des de l’època romana fins a l’actualitat (Temple d’August -fòrum-, plaça del Rei, plaça Sant Jaume i plaça Catalunya). Un taller posterior ens farà reflexionar sobre el vist i situar sobre la línia del temps els elements urbans observats, relacionant-los amb les formes de vida pròpies de cada moment.

Desenvolupament

A cada un dels quatre llocs que es visiten es fa una ubicació cronològica sobre una línia del temps (cinta mètrica), una identificació de la estructura social de la època a partir de prendes de cap que es posaran els nens i nenes i  la identificació dels edificis més significatius respecte a l’època que representen.

àrees de coneixement

  • Llengua
  • Coneixement del medi natural, social i cultural

competències

  • Comunicativa ligüística i audiovisual
  • Tractament de la informació i competència digital
  • Matemàtica
  • Coneixement i interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

objectius

  • Conèixer alguns llocs significatius de la ciutat.
  • Ordenar cronològicament quatre espais de la ciutat representatius de diferents èpoques.
  • Copsar algunes de les característiques de la vida qüotidiana de cada època.
  • Situar sobre la línia del temps llocs i objectes propis de cada una de les quatre èpoques observades.

lloc

  • Ciutat Vella (Gòtic) i Plaça Catalunya.
  • Taller tarda (opcional): CdA Barcelona.

durada

  • 2 h matí (recorregut matí)
  • 1’5 h tarda (taller)

despesa

 • Desplaçaments entre l’escola i el punt de trobada (i el Cda Barcelona si es fa el taller).
 • Preu públic d’activitats ensenyament-aprenentatge (Dep. d’Ensenyament): 2€/al.

nombre màxim d’alumnes

 • 45 alumnes / 2 grups classe.

observacions

RECURSOS DIDÀCTICS
icon_tacActivitats TAC / enllaços web
icon_videoÀudio / vídeo
icon_gmapsPlànols

Torna a totes les activitats