Taller Maqueta d’un riu (material de préstec)

Actualment és material de préstec per a ús autònom.

Es tracta d’un muntatge amb fustes, plàstic i sorra que simula el llit d’un riu. A partir d’unes orientacions bàsiques els alumnes han d’anar experimentant amb la sorra i l’aigua, fent hipòtesis sobre el què passarà introduint modificacions en el llit del riu, fent els meandres més tancats, fent forats a la llera, etc.

Les mides de la maqueta són aproximadament 3 x 1,5 m. i s’instal.la sobre d’unes taules de l’escola. Es deixa en préstec durant uns dies per tal que els alumnes vagin passant i experimentant.

Vegeu-ne les orientacions bàsiques. O bé: Anem a fer un riu