Parc Ambiental de Bufalvent

Aquesta visita es realitza conjuntament amb el Consorci del Bages per a la gestió de Residus. Durant la visita al Parc Ambiental de Bufalvent es mostra la quantitat de residus que generem, com es tracten alguns dels nostres residus i un espai on s’intenten explotar els recursos d’una manera sostenible. Des d’un punt panoràmic s’expliquen aspectes tècnics i ambientals de dos abocadors ja clausurats i l’abocador comarcal actual. Les explicacions es complementen dins l’aula ambiental amb vídeos, presentacions, gràfics, fitxes, l’exposició de materials reciclats i la realització del taller “Cada residu al seu lloc”.

Per acabar es visita la planta de compostatge. Amb l’autobús es fa un recorregut pel Parc Ambiental que serveix per anar veient i comentant els diferents elements que el conformen: la falconeria, la bassa i tractament de lixiviats, la torxa del biogàs, les basses de pluvials, les barraques de vinya restaurades, el camp solar, el bosc, les eugues i el ruc, la pedrera restaurada, el camp d’oliveres recuperat i, finalment, es visita des de l’autobús la planta de compostatge de la comarca.

És possible combinar-ho amb una visita a la deixalleria de Manresa.
Recomanem la visita a la pàgina web del Consorci del Bages per a la gestió de residus.

El Consorci ofereix transport gratuït per a les visites dels centres de Primària i Secundària de la comarca. Per a altres grups, consultar-ho al Camp d’Aprenentatge.

FITXES DE TREBALL: per descarregar. Propostes de treball previ, durant i després de l’activitat.
RECOMANACIONS: Portar roba adequada a l’època de l’any.
MATERIAL NECESSARI: Carpeta, fitxes de treball, llapis i goma.
DURADA: De 2’5 h. a 3’5 hores.
NIVELLS: Consultar la taula Totes les activitats.                                                         LLOC: Parc Ambiental de Bufalvent (mapa)