Els guardians de les canonades

Aquesta activitat es fa conjuntament entre el Parc de la Sèquia i el Camp d’Aprenentatge del Bages.

En aquesta activitat descobrirem com es comprova que l’aigua de les nostres aixetes és potable. Els propis alumnes faran l’anàlisi.

L’activitat té diferents parts:

  • Introducció: explicació del cicle de l’aigua a Manresa
  • Anàlisi organolèptic: els alumnes faran una anàlisi de diferents aigües fent servir la vista, l’olfacte i el gust.

La metodologia i els materials utilitzats en aquesta activitat són els mateixos que fan servir els operaris d’Aigües de Manresa.

FITXES DE TREBALL
RECOMANACIONS: Es recomanable que els alumnes coneguin el cicle de l’aigua a la ciutat, i concretament el cicle de l’aigua al seu poble per així poder-lo comparar amb el de Manresa.
MATERIAL: 1 llapis i 1 fitxa per alumne.
DURADA: 45’
NIVELLS: Consulteu la taula Totes les activitats.                                             LLOC: Museu de la tècnica de Manresa (plànol)