Potabilització al laboratori

Aquesta activitat es fa conjuntament entre el Parc de la Sèquia i el Camp d’Aprenentatge del Bages.

Es tracta d’un taller en el qual reproduïm en model reduït els processos físics i químics més habituals de la potabilització de l’aigua: la cloració, la decantació i la filtració.

El Camp d’Aprenentatge ofereix deixar aquest material en préstec.

FITXES DE TREBALL: pel dia de l’activitat o com a treball posterior.
RECOMANACIONS
: Treballarem al laboratori amb grups de 3-4 alumnes.
MATERIAL: Només cal si es volen fer les fitxes: carpeta, llapis, colors (blau, verd, marró i groc) i fitxes.
DURADA: Uns 45-60 minuts
NIVELLS: Consulteu la taula Totes les activitats.                                                 LLOC: Casa de la Culla (mapa) o Centre de l’Aigua de Can Font (plànol)