Investiguem què hi ha a l’aigua

Aquesta activitat es fa conjuntament entre el Parc de la Sèquia i el Camp d’Aprenentatge del Bages.

Aquesta activitat permet una primera aproximació a l’anàlisi química de les aigües (duresa i clorurs). S’utilitzen materials i mètodes adaptats a l’edat dels alumnes i no es pretén fer una anàlisi quantitativa molt precisa sinó que l’objectiu és que els alumnes aprenguin a treballar en un laboratori, a manipular alguns materials i que siguin capaços d’interpretar el perquè dels diferents resultats de les aigües analitzades.

Segons el temps de què disposem i de les altres activitats amb què es combini, farem només l’anàlisi de clorurs.

La metodologia i els materials utilitzats són vàlids per analitzar altres aigües.

FITXES DE TREBALL
RECOMANACIONS: Per fer aquesta activitat els grups haurien de ser de 3-4 alumnes/grup.
MATERIAL NECESSARI:Carpeta, llapis i fitxes.
DURADA: 45 min o 1h30′ segons si fem només clorurs o també duresa.
NIVELLS: Consulteu la taula Totes les activitats.                                                LLOC: Casa de la Culla (mapa) o Centre de l’Aigua de Can Font (plànol)