Signo a favor de les gestions oportunes per a què la Causa Talent Cooppel per la Pau impulsada per Josep Maria Ferran i Torrent, sigui promoguda i reconeguda per les institucions publiques i per la UNESCO a la fi de donar suports per la família.

I.- Per a què signo?

Vol dir que signo a favor de les gestions oportunes com poden ser:

1.- Donar suport a la presentació  a premis de tota classe que el projecte compleixi les condicions de les bases.

2.- Donar força moral de representació en les gestions amb les administracions públiques locals, regionals, nacionals, estatals i internacionals.

3.- Donar suport a la candidatura que es presentarà a la UNESCO junt amb la memòria anual de les activitats dutes a terme i un resum dels resultats aconseguits.

Així la Causa Talent Cooppel per la Pau impulsada per Josep Maria Ferran i Torrent, serà promoguda i poc a poc amb l’avaluació dels seus resultats i de l’impacte social de les nostres activitats, ha de ser reconeguda per les mateixes institucions públiques, fins arribar a les tramitacions oficials per al reconeixement per la UNESCO i per les Nacions Unides a la fi de donar més suports a les persones i a les família i motivar així amb el Talent Cooppel el com centrar l’atenció social i la reflexió cultural en els aprenentatges sobirans de les competències bàsiques de tota la ciutadania segons el disseny universal dels aprenentatges.

.- Quins són els suports que donaríem a les famílies?

Els principals suports a les famílies és el bon profit dels recursos culturals de l’entorn, de la implicació de les entitats i els seus ajuts, del foment del bon clima d’ajuda i de convivència al voltant del Talent Cooppel:

1.- Construint la Confederació Internacional de Talent Cooppel, instituint federacions de clubs en tots els territoris, a nivell de les persones com els clubs familiars, de colla i a nivell de trobades de persones en els recursos com biblioteques, sales d’exposicions, rutes culturals i literàries, espais naturals, Espais de Suport a l’Estudi Talent Cooppel (ESE) i espais OASIS Talent Cooppel de suport a les persones, als seus agrupaments, equips i a les famílies.

2.- Organitzar les jornades anuals Talent Cooppel de Cooperació Educativa Ciutadana Local de suport a les persones i a les famílies, entre el 12 de setembre i el 12 de desembre de cada any. Essent a l’hemisferi nord el Dia Internacional Talent Cooppel el dia 12 de desembre.

3.- Impulsar plans d’actuacions conjuntes entre persones i entitats i a la vegada organitzar trobades per a dur a terme jugades, partides i partits així com també exposicions de materials i espais de bescanvi de materials valorats com a monedes en un context d’economia i banca solidària.

4.- Institucionalitzar Clubs Talent Cooppel de Recursos per pobles, barris i ciutats en general. En indrets com museus i saltes d’exposicions, espais culturals i naturals. Així com en indrets on es troben ubicats patrimonis materials i immaterials reconeguts.

3.- Quin és el compromís de l’impulsor?

Per la seva part l’impulsor es compromet:

1.- A fer bon ús de les signatures i de les dades tot considerant el seu caràcter personal i el respecte al dret de la intimitat.

2.- Sols les originals es lliuraran a la UNESCO, les còpies es presentaran acompanyant les candidatures als premis als quals s’aspira.

3.- L’impulsor informarà als cooperants signants de les notícies al voltant del full de ruta de la “Causa” fins arribar a la “Pau Talent Cooppel” i que significa ser Dia Internacional el Talent Cooppel i també el Talent Cooppel ser declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat amb la conseqüent garantia de promoció, permisos i proteccions arreu del món.

4.- L’impulsor es compromet a no fer altra ús que el manifestat en aquest contracte per les dues parts: informar i gestionar el reconeixement.

5.- L’aprenentatge del Talent Cooppel com l’accés als OASIS Talent Cooppel és lliure i gratuït.

6.- El Talent Cooppel està al servei de les persones i en la seva llibertat i responsabilitat, no es pot aplicar el Talent Cooppel en situacions jerarquitzants, paramilitars o militars, a iniciativa de persones que no són democràtiques, en ambients delictius o de corrupció i/o per les autoritats de règims dictatorials i sense garantia dels drets humans.