Programació 2a av

cat

Ortografia

 • Les categories gramaticals.
 • El SN.
 • El SAdj.
 • El SV.
 • El SPrep.
 • El SAdv.
 • Elements de la comunicació.
 • L’estructura de l’oració.
 • Modalitats oracionals.

Producció

 • El conte literari.
 • El text argumentatiu.
 • La poesia narrativa.

+ lectura

+ competències bàsiques