Treballem la notícia!

Aquesta setmana estem treballant els gèneres periodístics, concretament la notícia. L’activitat que durem a terme la podeu fer amb grups de tres.

Sabem què és una notícia i de quines parts està formada. També, sabem distingir una notícia objectiva d’una subjectiva, quin tipus de llenguatge i sintaxi s’utilitza. Ara és hora que comprovem la teoria amb exemples pràctics. Per això, l’activitat que us proposo és la següent:

  • Navegar pels diferents enllaços per tal d’escollir una notícia.

http://www.ara.cat/

http://www.lavanguardia.com/encatala/

http://www.elperiodico.cat/ca/

http://www.vilaweb.cat/

  • Penjar una notícia al Padlet i deixar clara l’estructura interna assenyalant el què, qui, com, on, quan i per què. Haureu de dir els vostres noms i cognoms, matèria, classe i curs.

https://d1vx483k16dx5e.cloudfront.net/v7/render/viewport_1000x1000,timeout_90,delay_5,format_png/http%3A%2F%2Fpadlet.com%2Firenecp3%2Febvx08t8mseh%3Flast_updated%3D1456743844%26locale_redirect%3Dno%26token%3DQkFoN0NFa2lCMmxrQmpvR1JWUnBCTG9MYWdGSklncHlhV2RvZEFZN0FGUnBCa2tpREdWNGNHbHlaWE1HT3dCVVZUb2dRV04wYVhabFUzVndjRzl5ZERvNlZHbHRaVmRwZEdoYWIyNWxXd2hKZFRvSlZHbHRaUTJyQngzQXFnZ0ZPZ2c2RFc1aGJtOWZiblZ0YVJFNkRXNWhibTlmWkdWdWFRWTZEWE4xWW0xcFkzSnZJZ2NCSUVraUNGVlVRd1k3QUZSQURBPT0tLWNhNGJmYzA0MDY5NGQzNzNhMTVlMmM3M2Y2OGJhZjY1MGFjODg0YzQ-

  •  Entrar al thinglink, escollir una imatge, i a partir de la imatge, crear o inventar una noticia seguint l’estructura interna adequada.
  • Anar a blocs.xtec.cat/catala1 escriure el comentari on hi hagi tota la informació que he explicat. També, haureu de dir títol de la notícia, els vostres noms i cognoms, matèria, classe, curs i la font de la imatge.

                                         

Avaluació

Per avaluar els dos exercicis seguirem aquestes rúbriques.

Exercici 1- Padlet 0 punts 0,5 punts 1 punt
Aspecte No hi ha cap o només una part del mural. No estan ben distribuïdes. Hi ha dues parts del mural. No estan del tot ben distribuïdes. Hi ha les tres parts del mural. Estan situades en ordre lògic i coherent.
Estructura interna Les parts no són les correctes. Parcialment correctes. Totes les parts són correctes.
Faltes Més de quatre faltes. Dues o tres. Cap o una.
Exercici 2- Thinglink 0 punts 0,5 punts 1 punt
Aspecte La fotografia no té res a veure amb el text creat. No hi ha títol ni autoria de la imatge. La fotografia  no acaba d’encaixar amb el text creat. Inclou un títol o l’autoria de la imatge. La fotografia encaixa amb el text creat. Inclou un títol i l’autoria de la imatge.
Estructura interna i originalitat Les parts no són les correctes. La notícia no és original. Parcialment correctes. La notícia no és del tot original. Totes les parts són correctes. La notícia és original.
Coherència No té un sentit lògic. En alguns casos no té sentit lògic. Té sentit lògic.
Faltes Més de quatre faltes. Dues o tres. Cap o una.

Quan portem a terme aquestes activitats estem treballant les competències digitals en les següents dimensions:

Dimensió instruments i aplicacions

Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents.

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge

Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.

Competència 5. construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.

Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració

Competència 7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació.

Competència 8. Realitzar en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treballs col·laboratius.

Dimensió ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital

Competència 9. Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual.

Competència 11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat, i d’identitat digital.

 

 

Publicat dins de Lectura | Deixa un comentari

Benvinguts!

Benvinguts al bloc de lletres!

Sóc una professora de català que li agradaria que alumnes, pares, interessats en la llengua i literatura poguessin tenir un lloc més on buscar informació, trobar recursos, participar en debats i fins i tot compartir el coneixement.

Segur que serà útil per a molts, espero resoldre moltes inquietuds i aprendre del món virtual en el qual pertanyem.

Fins aviat 🙂

 

lletres-bloc-4eso

Publicat dins de Lectura | Deixa un comentari