Treball de recerca 6

CLASSIFICACIÓ DELS DINOSAURES

Hi ha molts tipus de dinosaures. Se’n coneixen més de 440 espècies i se’n descobreix una cada dos mesos. N’hi ha de totes les menes: bípedes, quadrúpedes; carnívors, herbívors; amb dents, amb bec; de mida immensa, petits com un animal de companyia…

UNA CLASSIFICACIÓ GENERAL

Els paleontòlegs proposen dos grups principals segons la manera com es desplacen (locomoció) i la seva dieta (hàbits d’alimentació).

  1. Els saurisquis.
  2. Els ornitisquis.
  1. ELS ORNITISQUIS:

Els ornitisquis són dinosaures herbívors amb bec. El nom ornithischia ve del grec (ornis, au + ischion, maluc).

La disposició dels tres ossos de la pelvis recorda una mà que fa el gest d’empunyar una pistola de dos canons. Són coneguts com a dinosaures amb pelvis d’ocell per la seva estructura similar a la pelvis aviana. No obstant això, els ocells actuals descendeixen els dinosaures amb pelvis de llangardaix (els saurisquis).

Van viure en el Triàsic superior i en el Cretàcic superior. Eren herbívors, més petits que els sauròpodes i vivien en ramats, que eren les preses per als teròpodes. Van desenvolupar trets dels mamífers actuals ungulats com les bateries de dents per mastegar i les banyes i altres menes de crestes i ornaments, usats per protegir-se.

CLASSIFICACIÓ DELS ORNITISQUIS:

Hi ha dons grans grups, els tireòfors i els ceràpodes. Són dinosaures herbívors.

A) TIREÒFORS: Herbívors cuirassats. Són exemples l’Estegosaure (amb plaques òssies dorsals) i els Anquilosaures (amb punxons per tot el cos).

B) CERÀPODES:

– Herbívors amb banyes i amb un escut ossi al clatell per defensar-se dels atacs, com el Triceràtops. D’altres ja tenien bateria de dents com els mamífers.

– Herbívors que vivien en ramats i eren mansos. Els més comuns van ser els Iguanodons i els Hadrosaures. Els Hadrosàurids eren dinosaures de bec d’ànec.

– Bípedes, amb uns caps amb volta cranial desproporcionada que, alguns experts, afirmen que usaven per lluitar entre ells (Paquicefalosaures). Uns altres, en canvi, creuen que servia de reclam perquè mostraven colors vius o per aguantar empentes o cops no gaire forts.

PAQUICEFALOSAURE