Treball de recerca 5

CLASSIFICACIÓ DELS DINOSAURES

Hi ha molts tipus de dinosaures. Se’n coneixen més de 440 espècies i se’n descobreix una cada dos mesos. N’hi ha de totes les menes: bípedes, quadrúpedes; carnívors, herbívors; amb dents, amb bec; de mida immensa, petits com un animal de companyia…

UNA CLASSIFICACIÓ GENERAL

Els paleontòlegs proposen dos grups principals segons la manera com es desplacen (locomoció) i la seva dieta (hàbits d’alimentació).

  1. Els saurisquis.
  2. Els ornitisquis.

 

  1. ELS SAURISQUIS:

Saurisquis (sauros, rèptil + ischion, maluc).

Presenten uns malucs similars als dels llangardaixos, en què l’os públic apunta cap endavant. La pelvis, vista de perfil, té forma triangular. L’os púbic evoluciona apuntant cap enrere en el grup que va originar les aus. La disposició dels tres ossos de la pelvis recorda la mà indicant el número tres amb els dits mitjà, índex i polze ben estesos, com la del Tiranosaure de la imatge.

Van aparèixer en el Triàsic superior (fa uns 228 milions d’anys) i es van diversificar molt durant el Juràssic i el Cretàcic. La majoria van desaparèixer en l’extinció massiva del Cretàcic-Terciari, però els seus descendents, les aus, han assolit un gran èxit ecològic i han colonitzat tots els continents.

CLASSIFICACIÓ DELS SAURISQUIS

Els dos llinatges principals són els teròpodes i els sauròpodes.

A) Teròpodes: Són carnívors i bípedes.

El teròpode més conegut és el Tiranosaure, del Juràssic, que assolia una longitud d’uns 14,5m, uns 6m d’alçada i gairebé 7,2 tones.

L’Al·losaure va ser l’antecessor del Tiranosaure.

El velociraptor, va ser un àgil i veloç dinosaure del Cretàcic superior…

 B) Sauròpodes: Són herbívors i quadrúpedes.

Van aparèixer al final del Triàsic. Tot i que en aquest període inicial eren petits i mitjans, en el Juràssic i el Cretàcic van assolir una dimensió molt gran i van esdevenir els majors vertebrats que hagin existit mai.