Presentació

Em dic Roser. Sóc pedagoga i mestra.

Vaig començar dedicant-me a l’àmbit de serveis a les persones amb diversitat funcional: primer com a monitora de residència i, després, com a monitora de taller.

Posteriorment, vaig aprovar les oposicions per a mestra. Des de fa una colla d’anys, he anat treballant com a mestra d’educació especial en diferents centres d’educació infantil i primària (aula de suport).

M’interessa i em motiva tot allò que faci referència a l’atenció a la diversitat. Penso que és un dels (molts) reptes que actualment tenim en els centres educatius: com donar resposta a les necessitats educatives de cadascú en un context plural i divers.

Per què “Calidoscopi”?

Segons el DIEC, un CALIDOSCOPI és un “instrument òptic, cilíndric, en el fons del qual hi ha fragments de vidre de color i miralls disposats de manera que apareix a la vista una figura de simetria radiada de múltiples colors que varia il·limitadament en agitar-lo”.

D’aquesta definició, el que m’inspira a donar nom a aquest bloc són les paraules “MÚLTIPLES COLORS” i “VARIA IL·LIMITADAMENT EN AGITAR-LO”.

Perquè m’agradaria parlar i reflexionar sobre la diversitat en l’entorn educatiu.

A les nostres escoles i instituts hi convivim una gran diversitat de persones: alumnes, docents, personal d’administració i serveis, professionals externs, etc. Tots plegats diferents i, alhora, semblants. Cadascú amb el seu tarannà, els seus anhels, desigs, aficions, habilitats… Cadascú amb el seu color i la seva llum…

M’imagino els centres educatius com un gran calidoscopi: múltiples colors amb il·limitades variacions.