Pensem a partir dels contes

Benvinguts al bloc Pensem a partir dels contes” .

Aquest és un bloc que pretén recollir materials i experiències viscudes pels nens i nenes de P5 durant algunes sessions de reforç. En aquestes sessions, bàsicament es treballarà la comprensió, l’expressió i l’empatia dels infants.

Aquest treball, tal i com esmenta el títol, es farà mitjançant el fil conductor de les històries que ens narren els contes.

Per començar, hem treballat la història de la Ventafocs. Un clàssic conegut per a molta gent, però interessant de cara a poder treballar l’empatia amb els infants ja que hi apareixen moltes sensacions i emocions diverses i contraposades: tristesa, alegria, arrogància, amor, tendresa…

Per presentar-los el conte se’ls hi ha mostrat una imatge que deixa entreveure alguns elements que apareixen a la història:

Ventafocs

Al veure la imatge alguns ja van dir que era la Ventafocs, però d’altres, deien que era la princesa Aurora, la Blancaneus… per tant, el dubte encara es mantenia obert.

Després de comentar quina seria la història vam veure el conte en el video següent:

ventafocs

En acabar vam iniciar una conversa relacionant parts de la història amb els sentiments de cada personatge i explicant-los una miqueta.

Alguns exemples:

  • Quan la Ventafocs sap que no pot anar al ball i les seves germanastres si. La Ventafocs està trista i les seves germanastres molt contentes.
  • Quan la Ventafocs s’emprova la sabata i veu que li va bé. La Ventafocs està feliç i les germanastres molt enfadades.
  • Quan es casa el príncep amb la Ventafocs. El príncep i la Ventafocs estan molt feliços i les germanastres geloses.

A partir d’aquí vam començar a relacionar sentiments que apareixen al conte amb situacions viscudes en la pròpia pell. Aquí és on els infants realment mostren l’empatia vers els personatges del conte.

Algunes de les aportacions van ser aquestes:

“Sóc feliç quan marco un gol al pati” , “Estic content quan em surt la feina bé”, “Quan el meu germà està malalt estic trist”, etc.

Al final vam escoltar l’audició següent i vam reflexionar sobre com hauria estat la història si s’hagués complert la utopia de l’audició.

el-musical-mes-petit-el-mon-seria1

El passat divendres 19 de novembre del 2010, els nens i nenes de la classe dels rellotges llestos i la classe del paper, el llapis i la tinta, vam fer una petita sortida per veure si trobavem la TARDOR, la veritat és que en vam trobar indicadors molt clars i us els presentem en el següent Power point.

Esperem que us agradi,

La tardor

A continuació hi ha penjat un video d’una història d’un marcianet  “El marcianet perdut” :

El marcianet perdut

[kml_flashembed movie="Edu3.cat

” width=”400*275″ height=”275″ wmode=”transparent” /]

A continuació presentaré una serie d’activitats preparades pels alumnes de P5 per portar a terme en algunes de les sessions setmanals de reforç. En aquestes sessions hi ha 8 alumnes. Les activitats giren entorn del centre d’interès

ELS PEIXOS

Cal tenir present que aquests alumnes a inici de curs ja van treballar aquest tema, i com que els va agradar molt, s’han pensat aquestes activitats, sobretot, per millorar l’expressió oral dels nens i nenes.

OBJECTIUS

  • Utilitzar amb cura i familiaritzar-se amb les noves tecnologies (ús de l’ordinador, activitats interactives…)
  • Fomentar l’expressió oral i millorar-la en cada nen/a en la mesura possible de cadascú.
  • Adquirir nou vocabular i estructures correctes.
  • Conèixer diferents tipologies de text: contes, poesia, etc.
  • Aprendre a escoltar els altres i agafar l’hàbit de saber demanar el torn de paraula.
  • Aconseguir motivació per tal que els infants es sentin còmodes, intervinguin amb interès.

METODOLOGIA

Durant el desenvolupament d’aquest treball es preten que els alumnes vagin adquirint un aprenentatge significatiu; és a dir, que tenint en compte tot el que ja saben siguin capaços d’aprofundir en el tema i saber utilitzar els nous aprenentatges en la vida real com per exemple: ús del vocabulari treballat, bona pronuncia o posar a la pràctica l’ús dels diferents materials de manera correcta.

Aquestes activitats estan pensades per motivar i poder treballar sobretot el llenguatge verbal. Com que bàsicament es treballarà en un grup reduït de 8 alumnes permetrà poder atendre millor a cadascú i tenir més temps per les intervencions de cada nen/a.

IMPORTÀNCIA DE LES ACTIVITATS TIC

En aquesta petita programació s’han inclòs activitats TIC de diferent estil com el conte, la poesia, els jocs online o la cançó.

El fet d’utilitzar el projector i els ordinadors és molt motivador pels infants ja que poden veure contes amb molts tipus d’efectes i utilitzar aparells (ordinadors) que els ofereixen possibilitats diverses i fins i tot ells mateixos poden autocorregir-se. Crec que a l’escola s’ha de treballar convinant les noves tecnologies però sense deixar de banda el treball més artesanal, el material fungible, el contacte amb l’entorn, etc. per tal de ser una escola vivencial i plena.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

En aquest grup no hi ha cap alumne que necessiti cap adaptació curricular ni cap atenció especial. El que hi trobem són alguns alumnes amb dificultats a l’hora d’aprendre, els costa més concentrar-se i entendre el que es treballa.

Aquestes activitats es porten a terme en les sessions de reforç i, com a tal, és una sessió molt aprofitada per aquest alumnat ja que es poden reforçar aprenentatges. Amb el treball d’expressió verbal se’ls ajuda a estructurar el coneixement i a saber-se expressar.

Durant aquestes sessions s’intenta reforçar i donar una miqueta més d’oportunitats a aquests infants que els costa una miqueta més.  També es tindrà en compte que estiguin en un lloc on es puguin concentrar i sentir millor el que es diu o s’observa.

AVALUACIÓ

A l’hora d’avaluar es tindrà en compte els diferents objectius proposats: motivació, intervenció, coneixements i ús del material. Aquesta avaluació serà continua per tal de veure el procés de cada alumne. Durant les sessions, els infants també tindran, en algun moment, l’oportunitat de dir si senten que ho han fet bé, qui creuen que ho ha fet bé, etc.

La mestra tindrà una graella d’observació i anotarà el que cregui convenient.

ACTIVITATS

Activitat 1: Conte del peix, peixet.

Amb el projector es visionarà la història del peix, peixet. Al final es realitzarà una conversa entre tots per tal de poder fomentar l’expressió dels nens i nenes. Algunes de les preguntes per tal d’obrir la conversa poden ser: Què us ha agradat més de la història? quin personatge us agradaria ser? vosaltres haurieu fet el mateix que…, etc.

Veure el conte al final de la seqüència d’activitats.


Activitat 2: Observem peixos i anem explicant què hi veiem.

Observació de diferents fotografies i dibuixos de peixos tot expressant tots junts el que hi veiem. Tant es pot fer amb suport paper (mural) com en la pantalla amb el projector amb imatges online.

Activitat 3: Treballem una poesia “El peix”

Amb el canó i el projector observem la divertida presentació de la poesia del peix. Primer l’escoltem, mirem el vocabulari difícil (amb l’interrogant surten les definicions de les paraules més complicades de la poesia) i entenem el què ens vol dir el poema. Després intentarem aprendre’l i recitar-lo a la resta de companys.

L’adreça de la poesia és la següent:

http://www.edu365.cat/infantil/poesia/menu_ani.htm

Activitat 4: Reforçem coneixements adquirits.

Amb el grup anem realtizant les activitats Jclic que es presenten a la web següent:

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3446

Es tracta que entre tots anem practicant el vocabulari precís sobre el tema dels peixos. En aquesta activitat es permetrà als infants utilitzar l’ordinador per resoldre les activitats. Caldrà mantenir un ordre i saber esperar el torn corresponent per a cada infant.

Activitat 5: Cançó del peix pallasso.

Per motivar als nens i nenes i practicar nou vocabulari s’escoltarà la cançó del peix pallasso, l’entendrem i després la intentarem cantar junts i recordar.

El link de la cançó és el següent:

http://www.youtube.com/watch?v=X94jqsMO7_A

Activitats 6 i 7: Dibuixem el nostre peix, juguem i expliquem a tots el que hem fet.

Amb llapis, papers i colors de diferent tipus, es tracta que cada nen/a faci un dibuix del “seu” peix tot pensant com vol que sigui. Un cop vagin acabant se’ls deixarà jugar a les activitats online següents de puzzles i buscar parelles de peixos.  Un cop tots hagin acabat, cada infant explicarà a la resta com és el peix que ha dibuixat, quines parts té, de quins colors, per què és especial el seu peix, etc.

El link als jocs és el següent:

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/peixos3/jclic/peixos3.jclic.zip&lang=ca&title=Peixos

Conte del Peix, peixet. De l’activitat 1
[kml_flashembed movie="Edu3.cat

" width="400" height="200" wmode="transparent" /]