Etiqueta: Operacions amb fraccions

Fraccions

1.- Fraccions:   Una fracció és una expressió del tipus a/b , on a i b són nombres enters que s’anomenen numerador i denominador respectivament. 1.1 Interpretació d’una…

1r ESO, General, Què veig