Categoria: 1r ESO

Fraccions

1.- Fraccions:   Una fracció és una expressió del tipus a/b , on a i b són nombres enters que s’anomenen numerador i denominador respectivament. 1.1 Interpretació d’una…

1r ESO, General, Què veig

Els nombres decimals

1.- Nombres decimals:    Si la unitat es divideix en 10 parts iguals, cadascuna d’elles és una dècima; si es divideix en 100 parts iguals, s’obtenen centèsimes. I,…

1r ESO, Formació, Què veig

Nombres enters

1.- Nombres enters:    Hi ha situacions de la vida quotidiana que no poden expressar-se solament amb nombres naturals. Usem un altre tipus de nombres, els nombres enters….

1r ESO, Experiències

Proporcionalitat i Percentatges

  …..

1r ESO, Pendents

Rectes i Angles

….

1r ESO, Què faig, Què veig

Gràfics. Estadística i Probabilitat

….

1r ESO, Formació, Què faig

Funcions i Gràfiques

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam euismod scelerisque erat

1r ESO, Què faig