Propi del temari de 3r d’ESO definirem el concepte de funció. La relació entre dues variables, entre dues incògnites de primer grau i amb exemples quotidians en la vida real.

  Realitzarem com a pràctica un exercici del cost de trajecte en taxi, obtindrem la tarifa amb una equació i compartirem els resultats a tota la classe en el Padlet que tenim  creat  per l’assignatura de matemàtiques.

Qui és el primer que penja la solució de l’exercici?

www.padlet.com