Una de les meves activitats preferides tant en àlgebra com en equacions de primer grau és explicar als alumnes un truc de màgia que motiva el llenguatge algebraic.  És el següent:

  1.  Pensa un número.
  2.  Multiplica’l per quatre.
  3.  Suma-li 2 al resultat.
  4.  Multiplica’l per 3.
  5.  Resta-li 6.
  6.  Resta-li el nombre inicial.
  7.  Divideix per 11.
  8.  Torna a restar el nombre inicial.
  9.  Tots a la vegada.. quan us ha donat?  ZERO!!

Amb el llenguatge algebraic resulta a cada pas:

X   ;   4X   ;   4X + 2   ;   3·(4x + 2) = 12x + 6   ;  12X + 6 – 6 = 12X

12X – X   ;   11X   ;   11X /  X = X   ;   X – X  = 0 !!

  D’aquesta manera obtenim 7 equacions, demano que les dibuixin gràficament i també les representin amb el programa geogebra https://www.geogebra.org/  d’aquesta manera podran comparar resultats i les possibilitats que ofereix el programa.

manipulat_01_jpg

https://www.geogebra.org/