Introduint el Geogebra a classe, activitat TAC, sense  conèixer els alumnes el programa amb totes les possibilitats que ofereix tant en la representació gràfica com en àrees.

A partir de tres funcions de primer grau que les representaran gràficament.

Com a sistemes d’equacions trobaran els vèrtexs en els punts de tall i podran comprovar els tant resultats per la representació gràfica com per l’analítica.

eso_geogebra

Posteriorment utilitzaran el Geogebra, validaran l’exercici que està en paper i a la vegada comproven el programa com a eina de treball i recursos amb les funcions i àrees.

Sistema d’equacions per trobar els punts de tall i representació gràfica:

y = x – 1 ; y = 5 ; x = 2

Càlcul analític dels punts i la representació de les tres funcions.

Visita la pàgina geogebra.org