El CDDB permet conèixer el portafoli com a dossier de treball i introduir-hi les tasques i projectes en curs, o bé, ja realitzats.

A més, a l’igual que esdevé amb els dissenyadors o professionals artístics amb el Behance, per exemple, el portafoli permet als educadors promocionar les seves realitzacions i estar en contacte amb d’altres professionals en línia o a través de les diferents xarxes socials. Potser, en aquest punt, com a desavantatge el WordPress emprat per l’Xtec en aquest curs de CDDB és un xic limitat a l’hora d’introduir-hi elements creatius o voler personalitzar les imatges de fons en el background de les categories i pàgines, per exemple.

En relació amb el currículum docent, és força interessant veure quina és la línia de treball que es va seguint i com es va progressant en la capacitat de saber presentar què fem en cada moment.

Una vegada finalitzat el curs, el Portafoli creat representa un aparador obert a tota la comunitat educativa i en el qual es projecta la imatge del docent i, sobretot, totes les seves carpetes d’interessos en les quals hi ha anat organitzat el treball diari o projectes per realitzar a llarg termini.

Quant a les possibilitats d’interactivitat, com ja s’ha esmentat prèviament, el Portafoli ens permet estar en contacte amb d’altres educadors, fer intercanvis i compartir idees i, sobretot, establir un lligam necessari amb les noves tecnologies digitals i xarxes socials. Afegir, però, que la recerca, recopilació i la seva actualització implica dedicar-hi temps.

En definitiva, el CDDB és un excel·lent curs que ens ensenya com utilitzar les tecnologies digitals, com ara les Apps, per tal de crear i dissenyar activitats, tasques, projectes, etc. que motivin els alumnes i afavoreixin el seu aprenentatge. Paral·lelament, pas a pas, l’educador va adquirint destresa en la competència digital docent i ho va deixant reflectit al Portfoli digital.

 

RESUM I DOCUMENTACIÓ DELS DIFERENTS MÒDULS DEL CURS:

MÒDUL 1

  1. Què en sabem d’allò que s’anuncia com a objectius a aconseguir en aquest curs?
  2. Què esperem del curs?
  3. Què coneixem dels conceptes claus com Entorn Personal d’Aprenentatge (EPA/PLE) i del dossier?
  4. Com veiem la transferència d’aquests conceptes,  i aquestes pràctiques a la vostra aula?                                                                                                                                           Pel que fa a aquest primer mòdul, és molt interessant  la pàgina Web  http://timeline.knightlab.com/  des de la qual se’ns ensenya  a fer timelines que poden aplicar-se tant en l’àmbit personal com en el professional.

MODUL 2

1. El Pla Tac

2. Competències digitals de l’alumnat

2.1 Documents de les competències digitals de l’alumnat (primària)

2.2 Documents de les competències digitals de l’alumnat (secundària)

3. Competències digitals del professorat 

RESOLUCIÓ ENS/1356/2016, de 23 de maig (link)

El 23 de maig de 2016 es va publicar al DOG la resolució per la qual es dóna publicitat a la definició de la Competència Digital Docent. Aquesta definició és fruit del Projecte interdepartamental de Competència Digital Docent amb la participació de totes les universitats catalanes i els departaments de la Generalitat amb competències sobre la matèria coordinats pel Departament d’Ensenyament.

En el marc d’aquest projecte, s’entén per Competència Digital Docent la capacitat que tenen els docents d’aplicar i transferir tots els seus coneixements, estratègies, habilitats i actituds sobre les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) en situacions reals i concretes de la seva praxi professional per tal de:

a) Facilitar l’aprenentatge dels alumnes i l’adquisició de la competència digital d’aquest col·lectiu;

b) Dur a terme processos de millora i innovació a l’ensenyament d’acord amb les necessitats de l’era digital; i

c) Contribuir al seu desenvolupament professional d’acord amb els processos de canvi que tenen lloc a la societat i als centres educatius.

La Competència Digital Docent està formada per dos tipus de coneixements i habilitats:

A) La competència TIC referida a l’ús instrumental de les tecnologies

B) Les habilitats de caire didàctic i metodològic, organitzades en cinc dimensions:

  • Disseny, planificació i implementació didàctica

  • Organització i gestió d’espais i recursos educatius

  • Comunicació i col·laboració

  • Ètica i civisme digital

  • Desenvolupament professional

4. Seguretat a Internet

MODUL 3

1. Model TPACK

Introducció de les tecnologies en l’educació

2. Model SAMR

Examples of SAMR

3. DIU (Disseny Universal d’Aprenentatge)

4. Treball per projectes (TxT)

El treball per projectes: aprenentatge autèntic

 

Projecte – Article al bloc del dossier i EPA

Publiqueu un article en el vostre dossier digital descrivint una proposta didàctica on s’integri l’ús de la tecnologia a l’aula i els beneficis o inconvenients que aquesta comporta. Per fer-ho podeu seguir les instruccions que trobareu en aquest ajuda XTECblocs.

MÒDUL 4

Aula digital

Recursos del Departament d’Ensenyament

Altres recursos digitals

Pràctiques educatives millorades amb tecnologia

Adreces d’interès

MÒDUL 5

Tecnologia mòbil

Els dispositius mòbils

Treball a l’aula amb dispositius mòbils

Aplicacions per a dispositius mòbils

El vídeo educatiu

Pràctiques educatives millorades amb tecnologia

Adreces d’interès

MÒDUL 6

Publicació digital

1 Introducció

2 Publicació en entorns digitals

3 Publicació a les xarxes socials

 3.1 Twitter

 3.2 Facebook

3.3 Pinterest

4 Pràctiques educatives millorades amb tecnologia

5 Adreces d’interès