MATRÍCULA CURS 2020-2021

La matrícula del nou curs es fa entre els dies 1 i 10 de setembre. Recordeu que hi ha hores concertades.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/calendari/

Ha de venir l’ alumne/a amb el pare, la mare o tutor/a. En la reunió se us informarà del funcionament del curs, es signarà la documentació necessària i podreu resoldre els dubtes que tingueu.

Heu de portar a la reunió:

  1. Fotografies de carnet actuals (2).
  2. Fotocòpia i original Dni pare, mare o tutor/a signant de la matricula.
  3. Si no viviu on posa en el dni, certificat d’ empadronament.
  4. Tarjeta sanitària original i fotocòpia.
  5. Document que fan els instituts per als PFI, on consta l’ ESO no assolida i el darrer curs fet.

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/documentacio/