Hort escolar 1

Cada vegada hi ha més escoles que tenen un hort escolar ecològic al pati.tipus d'hort escolar al pati escola

Apropar la natura als infants aporta molts beneficis, i hi ha moltes Escoles Verdes, i d’altres que no ho són, que aprofiten el projecte de l’hort com a element clau al voltant del qual gira bona part de l’activitat diària de l’escola. També hi ha escoles que estan transformant el pati i inclouen l’hort en el projecte per fer més natural i educatiu el pati de l’escola. Així com també hi ha escoles on es treballa l’hort en el temps educatiu del migdia i els infants poden degustar al menjador escolar les hortalisses que han sembrat, cuidat i collit, contribuint així a la comprensió de la procedència dels aliments i a la millora de la seva alimentació.

Tenir un hort al pati ens ofereix infinitat de possibilitats educatives amb alumnes de totes les edats; des d’aspectes tècnics o científics fins al desenvolupament dels sentits, de l’observació, de l’esperit crític, de la cooperació, del llenguatge… L’hort és un espai privilegiat per plantejar-se preguntes, formular hipòtesis i experimentar. Per això hi ha moltes escoles innovadores que aprofiten l’hort com a espai d’aprenentatge transversal, ja que a l’hort es poden tractar problemes reals que s’originen, es desenvolupen i es reformulen de manera natural.

Però quan ens disposem a engegar un projecte d’hort escolar el primer que ens hem de preguntar és Per què volem fer un hort.