El treball de l’ortografia, el desafiament de treballar la correcció ortogràfica de manera eficaç i definitiva.