B

La paraula és des de l’Origen el mitjà de transmissió del coneixement. La Creació és un discurs (de paraules) d’un llenguatge no-humà, però un discurs al cap i a la fi.