amb ulls de nen

El primer pas per fer i entendre la fotografia és saber què vol dir enquadrar. A partir d’activitats creatives i lúdiques aprendrem què significa mirar la realitat per un forat i a decidir què posem dins i què deixem fora del pla.

Objectius a tenir en compte:

  • Identificació de les emocions bàsiques: amor, alegria, tristesa, enuig i por a partir de les pròpies vivències. Associació amb causes i conseqüències. Relació entre coneixement i acció.

  • Expressió de les pròpies emocions per mitjà dels diferents llenguatges: corporal, plàstic, musical i verbal. Adquisició progressiva del vocabulari referit a les emocions.

  • Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, visuals, audiovisuals, plàstiques, obres escèniques, usant estratègies per escoltar, mirar i llegir.

    Aporta millores en :

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència d’autonomia i iniciativa personal.

    L’existència de càmeres fotografiques a l’escola ens permet explorar l’entorn i a la vegada documentar els seus aprenentatges.