QUÈ HEM APRÈS? – Activitats finals

Com a activitat final per mostrar el que han après, els alumnes gravaran petits vídeos per grupets explicant breument tot el que han après.

Aquests vídeos es mostraran al passadís amb un mural d’una granja que contindrà un galliner, el menjar, el gall, la gallina, els ous i els pollets. Al costat de cada element representatiu hi haurà un QR. Aquest portarà a la visualització del video gravat. (Per realitzar els Qr’s utilitzarem la següent pàgina web: https://es.qr-code-generator.com/)

Als pares se’ls podrà enviar també pel classroom.

Finalment, es crea un formulari de google per tal de respondre petites preguntes amb ajuda de la mestra o bé amb la família. Aquest formulari serà invididual. En el cas de fer-se a l’escola s’utilitzarien les tauletes digitals.

Aqui us deixo l’enllaç del formulari.