PROJECTE: LES GALLINES

El projecte de les gallines sorgeix a partir de la cançó la Gallina Tica, del Pot Petit. Aprofitant que tenim gallines a l’escola, i que un dels alumnes de P3 va dir que el seu avi tenia gallines a casa seva, es va preguntar als alumnes si volien que investiguessim més coses sobre les gallines i poguessim anar a veure les gallines de l’Hort. Aquest projecte el portarem a terme al 2on trimestre, ja que durant el primer considerem que és periode d’adaptació.

Cal especificar que tot i que aquest projecte està enfocat molt a la natura i a l’aire lliure, l’ús de la tecnologia com les bee-bots, cámares digitals, tauletes, codis Qr’s, programes digitals,…. ha estat la base de quasi bé totes les activitats.

En aquest projecte hi trobarem objectius a treballar com conèixer la gallina, el gall i el pollet, però un dels que cal destacar és familiaritzar-se amb l’ús de noves tecnologies.

Altres objectius que hi estan presents són:

– Conèixer les emocions que ens suposa veure les gallines (alegria, por, nervis…)

– Saber reconèixer els limits físics de cadascú a l’hora de ballar

– Observar les gallines i descriure-les

– Identificar gallina, gall i pollet

– Conèixer el seu hàbitat

– Conèixer la seva alimentació

– Conèixer la seva forma de dormir

– Familiaritzar-se en l’ús de les noves tecnologies

– Reconèixer noms com gallina, gall i pollet

– Cantar la cançó La gallina Tica

– Realitzar trencaclosques

En aquest projecte es treballen totes les àrees de manera globalitzada. En quant a continguts, aquí en trobareu algun dels que es treballaran, especificats a cada àrea curricular.
  • Descoberta d’un mateix i dels altres.

– Sensacions i emocions que ens suposa veure les gallines

– Imitació de diversos moviments que fa la gallina

– Desig d’autonomia i iniciativa pròpia

  • Descoberta de l’entorn natural i social.

– Gallina, gall, ou i pollet. Què són?

– Reconeixement de les parts d’una gallina

– La gallina i el seu hàbitat

– Quantes gallines hi tenim a l’escola?

– Alimentació de la gallina

– Com es reprodueix

– Què ens dona la gallina

  • Intercomunicació i llenguatges

– Utilització del llenguatge escrit per descobrir gallina, gall i pollet

– Ús de la llengua oral per exposar idees i coneixements durant l’assamblea

– Treball del pensament computacional a l’hora de realitzar circuits amb el beebot

– Utilització d’instruments tecnològics i del llenguatge audiovisual