Què sabem i què volem saber

El primer pas per començar amb el projecte serà saber quin és el punt de partida, és a dir, quins són els coneixements que els infants tenen sobre el tema que han triat.
Utilitzarem el recurs https://padlet.com/ perquè vagen quedant recollides totes les aportacions dels xiquets i de les xiquetes. A mesura que vagen intervenint, els convidarem a escriure el seu nom en una nota del padlet, buscant les seues lletres al teclat. Nosaltres escriurem la seua aportació, fent una activitat de dictat a l’adult: el nen crea el text i la mestra li fa d’escriba.
El resultat podria ser alguna cosa semblant a:

 

 

Utilitzarem el mateix recurs per a recollir quins aspectes tenen curiositat per saber, i així poder dissenyar el full de ruta: quins aprenentatges, quina seqüència i quines activitats planificarem.
El resultat podria ser:

 

Tant en un com en l’altre, en acabar, farem una lectura col·lectiva de tot allò que hi hem reflectit.