Què hem après?

Un cop acabat el projecte, buscarem activitats per tal de recapitular i avaluar el grau d’aprenentatges i competències assolides per l’alumnat.

  • Visualitzarem el vídeo que van gravar al gimnàs realitzant els moviments dels planetes i després encetarem una conversa per anar recollint què saben ara sobre els planetes del Sistema Solar. Ho anirem anotant tot en un padlet de la mateixa manera que ho vam fer a l’inici del projecte.

  • Proposarem als infants explicar tot el que sabem a les famílies, a través de la pàgina web de l’escola. Per a fer l’article, farem una escriptura col·lectiva projectant en el panell digital un document de text que anirem elaborant entre tots.
  • Finalment faran un dibuix per reflectir tot allò que han après i en una petita frase escriuran què els ha agradat més, o què els ha sorprès més del que han anat descobrint i aprenent.